1 / 5

xi shui chang liu

細水長流 [xì shuǐ cháng liú] 細水長流是古代中國的四字成語。 細小清澈的水流不斷流向山間。象徵著物事要一點一滴耐心耗時,不間斷地持續下去。